Stowarzyszenie Classic Moto Story

 

Dlaczego założyliśmy Stowarzyszenie?

Poza  organizowaniem przyjemnych imprez motoryzacyjnych naszą misją jest także propagowanie historii techniki motoryzacyjnej oraz  walorów historyczno – krajobrazowych naszego pięknego Pomorza.

Stowarzyszenie założyli:

Małgorzata Niepokulczycka ( była Prezes Federacji Konsumentów)

Jerzy Niepokulczycki ( były wykładowca akademicki)

Anna Gut (  politolog i pasjonatka starej motoryzacji), Sędzia Sportu Samochodowego

Marek Gut ( mgr turystyki, koło napędowe całego pomysłu i pasjonat starej motoryzacji  ), Sędzia Sportu Samochodowego

Celami stowarzyszenia są:
a. Propagowanie historii techniki motoryzacyjnej
b. Wspomaganie lokalnych i krajowych stowarzyszeń o podobnym profilu działalności
c. Współpraca ze stowarzyszeniami o podobnym profilu działalności
d. Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych
e. Propagowanie walorów krajobrazowych i turystycznych, dorobku kulturalnego i materialnego Pomorza
f. Propagowanie bezpiecznej i kulturalnej jazdy
g. Propagowanie idei kolekcjonerskich dla ratowania zabytkowej motoryzacji

Formami działania Stowarzyszenia są:
a. współpraca ze środkami masowego przekazu,
b. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami.
c. Organizowanie spotkań ,zlotów ,rajdów i pokazów motoryzacyjnych
d. Spotkania edukacyjne z zakresu działalności stowarzyszenia
e. organizowanie forum wymiany doświadczeń między zainteresowanymi stronami